Tranh Phật Thích Ca-178

Tên sản phẩm: Tranh Phật Thích Ca-178
Danh mục: Tranh ép gỗ đổ bóng
Giá:

900.000 VNĐ

Mã sản phẩm: 178
Kích thước: 60*90 cm
Trạng thái: Đang có hàng
Hãng sản xuất:

Hình ép gổ bóng:

Kích thước trên không bao gồm khung

Đặt hàng từ 3 đến 5 ngày.

Giá sản phẩm
20×30 = 150.000đ
25×35 = 200.000đ
30×40 = 350.000đ
40×60 = 500.000đ
50×75 = 650.000đ[ván 9 ly]
50×75 = 700.000đ[ván 12 ly]
60×90 = 800.000đ[ ván 9 ly]
60×90 = 900.000đ[ ván 12 ly]

Tag:

Gửi thảo luận